Καθαρισμός Επαγγελματικών Χώρων

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα συνεργεία καθαρισμού που διαθέτουμε, αναλαμβάνουν υπεύθυνα τον γενικό καθαρισμό του επαγγελματικού σας χώρου. Διαθέτουμε έμπειρα συνεργεία καθαρισμού, είμαστε πάντα σε θέση να ολοκληρώνουμε την οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, και για αυτόν τον λόγο παραδίδουμε το χώρο σας,σε απόλυτα καθαρή κατάσταση, και μέσα στα χρονικά όρια που εσείς ορίζετε.

Αναλαμβάνουμε:

  •  Γραφεία
  •  Ιατρικά κέντρα
  •  Γυμναστήρια
  •  Παιδικούς σταθμούς
  •  Εμπορικά κέντρα
  •  Συνεδριακές αίθουσες
  • Δημόσιες Υπηρεσίες
  •  Εστιατόρια