Διαχείριση πολυκατοικίας από 40 ευρώ το μήνα...

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 30€ ( ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΑΙΟ )


Αναλαμβάνουμε την διαχείριση της πολυκατοικίας σας μόνο από 3 ευρώ το διαμέρισμα το μήνα.

 

Οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε περιλαμβάνουν διαχείριση εσόδων εξόδων. Η εταιρεία 4U CLEAN SERVICE γνωρίζοντας τις δυσκολίες που ενέχει η Διαχείριση , ευελπιστεί να διευκολύνει το δύσκολο έργο που αντιμετωπίζετε.

Στελεχωμένη από έμπειρο προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο με αξιοπιστία , υπευθυνότητα , μεράκι και συνέπεια εγγυάται την πλήρη απαλλαγή του Διαχειριστή από τα αυξημένα καθήκοντα.

Τεχνικό μέρος προσφοράς - Υποχρεώσεις εταιρείας

1) Πληρωμή πάσης φύσεως δαπανών (ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ, Καθαρισμός, Ανελκυστήρας   κτλ) καθώς και των έκτακτων επισκευών ή συντηρήσεων , εξαιρουμένων των πάσης φύσεως πολεοδομικών και δημοτικών προστίμων , αποζημιώσεων και δικαστικών εξόδων.

2) Έγκαιρη έκδοση κοινοχρήστων λογαριασμών κάθε μήνα , διανομή των ειδοποιητηρίων στους ενοίκους και είσπραξη  τους σε καθορισμένη εκ των προτέρων ημέρα και ώρα πληρωμής. Ο υπολογισμός των κοινοχρήστων και λοιπών δαπανών θα γίνεται, δυνάμει των υπολογισμών των προγενέστερων διαχειρίσεων , διαφορετικά σε περίπτωση διαφοράς , θα γίνεται με βάση τη σύσταση οριζόντιας  ιδιοκτησίας και του καταστατικού της πολυκατοικίας .

3) Φροντίδα για την ταχύτερη αποστολή τεχνικού ή συνεργείου για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης και έρευνα για την εξασφάλιση του χαμηλότερου δυνατού κόστους για την πολυκατοικία , ύστερα από εντολή και κατόπιν συνεννόησης με τους εκπροσώπους της . Εξαιρούνται των ευθυνών της εταιρείας όλες οι απαραίτητες σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων καθώς και των περιοδικών ελέγχων αυτών παρά μόνο αν οι παραπάνω εργασίες γίνονται από τεχνικό της εταιρείας μας.

4) Τήρηση λογιστικών βιβλίων πολυκατοικίας και απόδοση λογαριασμού εσόδων – εξόδων κάθε τρίμηνο.

5) Ετήσιος οικονομικός απολογισμός

6) Παροχή ετήσιας εξοφλητικής απόδειξης κοινοχρήστων δαπανών για κάθε ένοικο ξεχωριστά για φορολογική χρήση.

7) Ειδικές τιμές εργασιών για κάθε τεχνικό πρόβλημα της πολυκατοικίας.

8) Παράδοση και παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης

9) Δωρεάν χρήση πυροσβεστήρων ( σε περίπτωση που ήδη υπάρχουν  ετήσιος έλεγχος ή αναγόμωση αυτών στις πιο προνομιακές τιμές .

10) Εβδομαδιαία επίσκεψη στην πολυκατοικία , για την επιθεώρηση , τον έλεγχο και τον συντονισμό των συνεργείων με σκοπό την ομαλή λειτουργία της πολυκατοικίας ( αλλαγή λαμπτήρων , παραλαβή πετρελαίου, εποπτεία καθαρισμού , συντήρηση ανελκυστήρα  κτλ)

11) Τμήμα άμεσης αποκατάστασης βλαβών

12) Διαθέσιμος τεχνικός για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη  οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

13) 24ωρη τεχνική υποστήριξη για οποιαδήποτε βλάβη αφορά την πολυκατοικία σας ( υδραυλικά , ηλεκτρολογικά , αποχέτευση, ασανσέρ κ.τ.λ)

14) Ασφαλιστική κάλυψη νομικής ευθύνης  διαχειριστή ( διεκδίκηση κοινοχρήστων οφειλών )

15) Προγραμματισμός και έλεγχος σωστής απολύμανσης του κτιρίου, την κατάλληλη περίοδο με παροχή από ειδικό επιστήμονα πιστοποιητικού για οποιαδήποτε υγειονομική ή αστυνομική αρχή.

16) Διεκπεραίωση των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων.

17) Πιστή εφαρμογή του κανονισμού του κτιρίου.

18) Κατάρτιση συμβάσεων έργων με εξωτερικά συνεργεία ( όταν αυτό απαιτείται)

19) Επαφές με δημόσιες υπηρεσίες (πολεοδομία, εφορία, δήμο, ΙΚΑ, κτλ.) όταν αυτό απαιτείται.

20) Διεξαγωγή έκτακτων συνελεύσεων για οποιαδήποτε εργασία απαιτεί μεγάλες δαπάνες.

21) Τήρηση αρχείου εγγράφων κτιρίου: α) κανονισμός κτιρίου, β) πίνακας ποσοστών συνιδιοκτησίας, γ) πίνακας δαπανών αυτόνομης, δ) βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων, ε) ιδιωτικό συμφωνητικό ανάληψης διαχείρισης, στ) έγγραφα ασφαλισμένου προσωπικού, ζ) βιβλία ταμείου.

22) Δυνατότητα παροχής κατάλληλων και οικονομικών συνεργείων με αντίστοιχη συλλογή προσφορών για επισκευές κάθε μορφής βλαβών.

23) Άμεση ενημέρωση του εκπροσώπου των ιδιοκτητών σε θέματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία του κτιρίου.

24) Μηνιαία τήρηση του βιβλίου εσόδων – εξόδων.

25) Συνεχής ενημέρωση του ιδιοκτήτη για οφειλές του ενοίκου.

Και θα έχετε την εξυπηρέτηση που ζητάτε  ΑΜΕΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ για όλη την πολυκατοικία.Αναθέτοντας στην 4U CLEAN SERVICE  τη διαχείριση της πολυκατοικίας σας, εξασφαλίζετε :

• Απαλλαγή από κάθε ευθύνη συλλογής των κοινοχρήστων λογαριασμών και επίλυσης των προβλημάτων της πολυκατοικίας σας.

• Διασφάλιση των αρμονικών σχέσεων μεταξύ των ενοίκων της πολυκατοικίας , καθώς η αντικειμενικότητα του γραφείου μας αποτελεί εγγύηση για την ορθή και δίκαιη κατανομή των δαπανών.

• Άρτια λειτουργία της πολυκατοικίας σας καθώς η πολύχρονη εμπειρία  του γραφείου μας , εξασφαλίζει την ποιότητα των εργασιών και των υπηρεσιών που προσφέρονται στην πολυκατοικία.