Συντήρηση Ανελκυστήρα

Ανελκυστήρας ή ανυψωτήρας ονομάζεται κάθε εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την ανύψωση βαρών, προσώπων ή πραγμάτων.Πολλά χρόνια νωρίτερα ο Λουδοβίκος ΙΕ΄ έκανε χρήση ενός τύπου ανελκυστήρα, δηλαδή χρησιμοποιούσε μια ιπτάμενη καρέκλα που παρείχε στην Αυτού Μεγαλειότητα πλήρη πρόσβαση στον όροφο ακριβώς πάνω από τον δικό του γιατί είχε ... τους λόγους του.Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν,να λειτουργεί ο ανελκυστήρας με ασφάλεια και ακόμη πιο σημαντικό να συντηρείται επιμελώς.

Σε κάθε πολυόροφη οικοδομή η εγκατάσταση που καθημερινά «δίνει εξετάσεις» είναι ο ανελκυστήρας, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ένα μεταφορικό μέσο, και σαν τέτοιο χρειάζεται προσοχή στην κατασκευή του, στην ασφαλή λειτουργία του, στην επιμελή συντήρησή του και την ασφάλισή του για ζημιές στον ίδιο ή αστική ευθύνη προς τρίτους.  Η εικόνα και η κατάστασή του ανελκυστήρα τελικά χαρακτηρίζει ολόκληρο το κτίριο! 

Ο διαχειριστής θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζει τις ρυθμίσεις που προβλέπει και τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η νέα κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) 28425/2008 για τη νόμιμη αδειοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και επιθεώρηση ασφαλείας των παλαιών και νέων ανελκυστήρων, να γνωρίζει να εκτελεί τη διαδικασία απεγκλωβισμού ατόμων από το θάλαμο και σε κάθε βλάβη του να καλεί το συνεργείο συντήρησης ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία  (τηλ. 199). 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ , ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΤΗΣ 

                                             ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ