Υπολογισμός κοινοχρήστων

Με μόνο ένα ευρώ εκδίδουμε τα κοινόχρηστά σας χρησιμοποιώντας σύγχρονα συστήματα μηχανογράφησης τα οποία επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο στην έκδοση κοινοχρήστων καλύπτοντας όλες τις ιδιαιτερότητες μιας πολυκατοικίας είτε διαθέτει φυσικό αέριο, είτε αυτόνομη ή κεντρική θέρμανση.Η μηχανογραφημένη έκδοση κοινοχρήστων περιλαμβάνει:

- πλήρης ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία
- Laser εκτύπωση
- Δύο συγκεντρωτικές καταστάσεις, ξεχωριστό ειδοποιητήριο και εξοφλητική απόδειξη για τις δαπάνες των ιδιοκτητών
- Ξεκάθαρος και κατανοητός τρόπος υπολογισμού δαπανών θέρμανσης (κεντρική, αυτόνομη, boiler, προμέτρηση, θερμιδομέτρηση) με καύσιμο πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.
- Άμεση εξυπηρέτηση, ακόμα και την ίδια μέρα!

Συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία για την καταχώρηση των χιλιοστών:Στοιχεία Πελάτη

A. Δαπάνες γενικών κοινοχρήστων

  €
  €
  €
  €
  €
  €
  €
  €
  €
  €
  €
  €
  €
  €

Β. Δαπάνες ανελκυστήρα

  €
  €

Γ. Ειδικές δαπάνες

  €
  €
  €
  €

Δ. Ισόποσες δαπάνες

  €
  €
  €
  €

Ε. Έξοδα ιδιοκτητών

  €
  €
  €
  €
  €
  €

ΣΤ. Έκδοση λογαριασμών

Z. Δαπάνες θέρμανσης

  l
  €
  €
  €

H. Ώρες αυτόνομης θέρμανσης

  ώρες
  ώρες
  ώρες
  ώρες
  ώρες
  ώρες
  ώρες
  ώρες
  ώρες
  ώρες
  ώρες
  ώρες
  ώρες
  ώρες
  ώρες
  ώρες
  ώρες
  ώρες
  ώρες
  ώρες

Θ. Ποσοστό συμμετοχής κλειστών διαμερισμάτων

  %

Λ. Αλλαγή ονόματος ενοίκου

Ι. Κλειστά διαμερίσματα

Κ. Τύπος θέρμανσης