Κρέμου 137, Καλλιθέα, Αττική, 17675
213 0223046
Η σωστη συντηρηση και διαχειριση τησ πολυκατοικιασ

Γνωρίζετε ότι:

– Πληρώνει ΕΡΤ κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, που είναι κάτοχος μετρητή ή μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

– Η καθυστέρηση καταβολής των δαπανών κοινοχρήστων έχει τα αποτελέσματα καθυστέρησης του ενοικίου.

– Ο Διαχειριστής πρέπει να φροντίζει ο τρόπος χρέωσης να είναι διαφανής και τα ποσά αιτιολογημένα.

– Στο μισθωτήριο συμβόλαιο χρήσιμο είναι να αναφέρονται ποιες δαπάνες επιβαρύνουν τον ενοικιαστή και ποιες τον ιδιοκτήτη.

– Ο Διαχειριστής πρέπει να φροντίζει εγκαίρως για την είσπραξη των οφειλών, καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα χρέη συσσωρεύονται.

– Η ανάθεση της διαχείρισης καλό είναι να γίνεται με χαρτί που υπογράφει η συνέλευση προκειμένου να μην υπάρχουν περιθώρια αμφισβήτησης της συγκεκριμένης συνεργασίας.

– Ο Διαχειριστής εκτελεί τις εντολές που του δίνει η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας στη συνέλευση των συνιδιοκτητών.

– Η καταβολή των κοινοχρήστων υπολογίζεται αυστηρά με βάση τα χιλιοστά συμμετοχής της ιδιοκτησίας στις δαπάνες και όχι με βάση τη χρήση. Η κατανομή των δαπανών πρέπει να γίνεται ισομερώς και με τις λιγότερες δυνατές αποκλίσεις από μήνα σε μήνα.

– Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να επιδείξει όλες τις αποδείξεις και όλα τα νόμιμα παραστατικά εάν αυτό το απαιτήσει κάποιος ένοικος ή ιδιοκτήτης.

– Οι ώρες κοινής ησυχίας (15.00-17.30 και 23.00-07.00 κατά την καλοκαιρινή περίοδο και 15.30-17.30 και 22.00-07.30 κατά τηχειμερινή περίοδο) πρέπει να τηρούνται από όλους τους ενοίκους.

– Εάν κάποιος δεν πληρώνει κοινόχρηστα για μεγάλο χρονικό διάστημα, το θέμα μεταφέρεται στη συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για τον τρόπο απαίτησης της οφειλής.

– Σε περίπτωση που κάποιος ενοικιαστής μετακομίσει χωρίς να πληρώσει τα κοινόχρηστα, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις οφειλές.

– Η καταβολή των κοινοχρήστων γίνεται υποχρεωτικά ακόμη και όταν ο ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής έχει συμβόλαιο για ένα διαμέρισμα αλλά για κάποιο λόγο δεν του έχει παραδοθεί ακόμη.

– Εάν κάποιο διαμέρισμα παραμένει χωρίς να ενοικιάζεται, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τα Κοινόχρηστα εκτός εάν η πολυκατοικία δεν έχει αυτόνομη θέρμανση οπότε εκπίπτει το 50% ή εάν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στον Κανονισμό η οποία να απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη για κάποιο χρονικό διάστημα.

– Εάν κάποιος αποδειχθεί ότι έχει πληρώσει κοινόχρηστα παραπάνω από όσα του αναλογούν μπορεί να ζητήσει τη διαφορά.

– Εάν κάποιος διαφωνεί με την κατανομή της δαπάνης ή με τον τρόπο που εκτελείται κάποια εργασία, π.χ. ο καθαρισμός, οφείλει και πάλι να πληρώσει τα κοινόχρηστα αλλά μπορεί να θέσει το θέμα στη συνέλευση.

– Εάν κάποιος ενοικιαστής προτίθεται να ξενοικιάσει το διαμέρισμα (και το έχει ανακοινώσει) δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κοινόχρηστα για μελλοντικές και θεωρητικές δαπάνες, οι οποίες θα συντελεστούν σε χρόνο κατά τον οποίον θα έχει ήδη αποχωρήσει.