Κρέμου 137, Καλλιθέα, Αττική, 17675
213 0223046
Τι πρέπει να γνωρίζετε για την συντήρηση του καυστήρα

Ο πλέον κατάλληλος χρόνος για την ετήσια γενική συντήρηση των μηχανημάτων του καλοριφέρ είναι αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου λειτουργίας τους. Κάθε ένοικος μιας πολυκατοικίας έχει την ίδια ευθύνη με τον διαχειριστή. Για οτιδήποτε εντοπίσει πρέπει έγκαιρα να τον ενημερώσει. Στον καυστήρα πρέπει να γίνουν:

 

  • Καθαρισμός του ακροφυσίου (μπεκ) του καυστήρα ή αντικατάστασή του, αν διαπιστωθεί ότι είναι μικρό ή μεγάλο για το λέβητα ή έχει συμπληρώσει τον αριθμό ωρών λειτουργίας που προδιαγράφει ο κατασκευαστής του.
  • Καθαρισμός της κεφαλής καύσης και του στροβιλιστή.
  • Καθαρισμός και έλεγχος των ηλεκτροδίων ανάφλεξης και του φωτοστοιχείου.
  • Καθαρισμός της αντλίας πετρελαίου και των φίλτρων πετρελαίου στη σωληνογραμμή που φέρνει το καύσιμο από τη δεξαμενή στον καυστήρα.
  • Καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα. Στην καπνοδόχο πρέπει να γίνεται επιμελημένος και τακτικός καθαρισμός του καπναγωγού και της καπνοδόχου από τις κάπνες, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια.
  • Αποκατάσταση της θερμομόνωσης της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα και των σωληνώσεων του λεβητοστάσιου, αν έχουν καταστραφεί.
  • Καθαρισμός της δεξαμενής πετρελαίου από σκουριές, λάσπες, νερό κλπ. μετά την εκκένωσή της, τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια.
  • Απομάκρυνση των καπνοσυλλεκτών, αν υπάρχουν, από τις ταράτσες. Για την ασφάλεια του λεβητοστασίου, ο χώρος του λεβητοστασίου πρέπει να πληρεί τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.), να διαθέτει επαρκή αερισμό και γενικότερα να παραμένει καθαρός, να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σ’ αυτόν και να μην χρησιμοποιείται για την αποθήκευση αντικειμένων και κυρίως εύφλεκτων υλικών.
  • Το λεβητοστάσιο πρέπει να είναι μονίμως εφοδιασμένο με τους κατάλληλους πυροσβεστήρες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή πολλά καυσαέρια στο χώρο του λεβητοστασίου, τότε σταματήστε αμέσως τη λειτουργία του καυστήρα.